We zijn een school waar we op zoek gaan naar de ‘juiste weg’ voor uw kind. We kijken naar de specifieke noden en talenten van uw kind om van daaruit het juiste onderwijstraject uit te stippelen.


Elk kind is immers UNIEK !


Vanuit een multidisciplinair team bieden we uw kind leerkansen om een optimale en totale ontwikkeling na te streven.

Onze jarenlang opgebouwde expertise verzekert de professionele aanpak die uw kind nodig heeft.

We zien elk kind als individu en ook het leertraject wordt op deze manier benaderd.

Via een duidelijke, doordachte  planning en een overwogen leerstofkeuze volgt het schoolteam de evolutie van uw kind op.

Het welbevinden en de betrokkenheid van uw kind wordt op de eerste plaats gezet.We besteden hierbij veel aandacht aan het proces van Leren Leren.

Vanuit een ‘neutrale houding’  stemmen we ons onderwijsaanbod af op de interesse en leefwereld van kinderen.


Elk personeelslid geeft les vanuit de ervaringen van het kind en we voorzien lessen in functionele, taakgerichte contexten om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een maatschappelijke en sociale integratie.

Het erkennen van de diversiteit van kinderen is hierbij voor ons van groot belang…

Om dit te kunnen waarmaken zetten we als team heel sterk in op levenslang leren voor het ganse team !

Onze school ‘ DE BRUG’ is een ‘Brug’  in het onderwijstraject van uw kind.

Een brug om emotionele onrust te herstellen, een brug naar samenwerken met externen zoals CLB, ouders , (hulp)organisaties, opvoedingsondersteuning, … EN een brug naar het Gewoon Onderwijs.
We werken samen in een open en eerlijke dialoog met alle betrokkenen om uw kind een gelukkig en optimaal leertraject te laten doorlopen !

Uw kind en u als  ouder moeten zich goed voelen bij ons op school.

Dit niet alleen in onze gloednieuwe infrastructuur in de Koebrugstraat  maar vooral door onze bezieling en aanpak in beide vestigingsplaatsen.


Elk kind, elke situatie, elk moment is uniek !

Onze school – en klasinfrastructuur  (organisatie speelplaats, klassen…) is hier ook op afgestemd.


In onze school is iedereen belangRIJK !!