Wij, als schoolteam, streven ernaar dat onze kinderen, in het dagelijks leven, overal en altijd, zelfstandig oplossingen kunnen vinden wanneer zij geconfronteerd worden met problemen.

We willen dat realiseren door er voor te zorgen dat we :

structuren aanbieden

attitudes aanleren

strategieën zoeken

die leiden tot zelfredzaamheid en zelfstandigheid waarbij we rekening houden met de noden van het kind.

Bij dit proces maken wij voortdurend gebruik van onze "denkmannetjes"

Via de metafoor van beroepen worden denkhandelingen verduidelijkt. Bijvoorbeeld: Welke denkvaardigheden en denkhandelingen moet een goede ‘detective’ bezitten? En welke van die vaardigheden of handelingen kunnen wij gebruiken om ons probleem op te lossen? Leerkrachten kunnen via deze mannetjes het denkproces van een kind verduidelijken, maar kunnen ook op een positieve manier tussenkomen wanneer het denkproces niet lukt.