Type 9

Kleuter- en lagere school


Voor kinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheidGO! BSBO De Brug

Koebrugstraat 7

9420 Erpe-Mere


Tel : 053 800 777

directeur.t9@bsbodebrug.be

Basisaanbod

Lagere school


Voor kinderen die ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewoon onderwijs kunnen blijven


GO! BSBO De Brug

Welvaartstraat 70 bus 5

9300 Aalst


Tel : 053 800 777

directeur.basisaanbod@

bsbodebrug.be