Basisaanbod

Lagere school

 

Voor kinderen die ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewoon onderwijs kunnen blijven

 

GO! BSBO De Brug

Welvaartstraat 70 bus 5

9300 Aalst

 

Tel : 053 800 777

directeur@bsbodebrug.be

 

Type 9

Kleuter- en lagere school

 

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid

 

 

GO! BSBO De Brug

Koebrugstraat 7

9420 Erpe-Mere

 

Tel : 053 800 777

directeur@bsbodebrug.be